soi cầu dự đoán lotto xsmb miền bắc ngày 21/04/2016

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 21/04/2016
26,62,02,20,07,70,27,72,06,60,
67,76,03,30,09,90,16,61,36,63
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 21/04/2016
04,40,77,47,74,89,98,26,62
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 21/04/2016
27,72,25,52,12,21,22,56,65,16,
61,26,62,57,75,17,71,02,20
Kết quả soi cầu ngày 21/04/2016 tìm được 36 cầu có độ dài >= 5 ngày:
Thống kê cầu lặp:
02,20 - 5 cầu
26,62 - 3 cầu
67,76 - 3 cầu
03,30 - 2 cầu
05,50 - 2 cầu
27,72 - 2 cầu
34,43 - 2 cầu
69,96 - 2 cầu
04,40 - 1 cầu
06,60 - 1 cầu
08,80 - 1 cầu
18,81 - 1 cầu
28,82 - 1 cầu
36,63 - 1 cầu
48,84 - 1 cầu
45,54 - 1 cầu
16,61 - 1 cầu
68,86 - 1 cầu
57,75 - 1 cầu
78,87 - 1 cầu
09,90 - 1 cầu
49,94 - 1 cầu
59,95 - 1 cầu

Previous
Next Post »